Post-Corona: Zullen we de jaren twintig herhalen? (2023)

Zo kon het niet meer zijn. Jaar na jaar keken vertegenwoordigers van diverse kerken en maatschappelijke organisaties in Deventer treurig toe. Nu, in de herfst van 1929, werd het tijd om een ​​commissie in het leven te roepen om het risico van dansen tegen te gaan. In september kwam de groep bijeen in het missiehuis van de stad. Er werd besloten om een ​​krant te maken, een anti-danskrant. En de burgemeester zou worden gevraagd om het aantal dagen dat dansvergunningen worden afgegeven te beperken.

De Charleston was "ongelooflijk plakkerig"

Waarom? Want moderne dansen, vooral de Amerikaanse Charleston, waren te vulgair voor woorden. Die heupbewegingen, die wilde arm- en beenbewegingen, het werkte gewoon niet, hè? Waar zijn de goede gewoonten gebleven?

En zo danste je de Charleston:

Deze inhoud is geïmporteerd van YouTube. Mogelijk vindt u dezelfde inhoud in een ander formaat, of vindt u meer informatie op hun website.

Iedereen die in de jaren twintig op zijn minst van middelbare leeftijd en conservatief was, had veel te maken met 'de jeugd van tegenwoordig'. Ja, tot dan toe, maar in die tijd gebeurde er veel tegelijk waardoor de verhoudingen tussen generaties en (on)gelovigen onder druk kwamen te staan. Maar wat dan, en hoe is het gebeurd?

Nederland was toe aan wat vrolijkheid na de pandemie en oorlog

Het had alles te maken met de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland tussen 1914 en 1918 neutraal bleef, waren de gevolgen van het conflict groot. Het leger is gemobiliseerd voor het geval we betrokken raken bij de strijd. Alles ontbrak, vooral voedsel en brandstof. Het goederenverkeer met de buurlanden was ingestort. En toen, in het laatste oorlogsjaar, brak het uitSpaanse griepover hem, die alleen al in Nederland aan zo'n 38.000 mensen het leven kostte.

Post-Corona: Zullen we de jaren twintig herhalen? (1)
(Video) 🔴 RDD webinar: how to raise awareness among healthcare providers?

Wereldgeschiedenis Archiefvalse foto's

Toen de wapens eindelijk werden neergelegd en het virus weg was, was er grote opluchting. Er ontstond een generatie jonge mensen (voornamelijk de rijken) die het verleden achter zich wilden laten om te genieten van de geneugten van het leven: dansen, alcohol, drugs, pittige kleding en nieuwe muziek. Jarenlang had de oorlog daar geen ruimte voor gelaten, en dan was er nog de zeer invloedrijke kerk. Mensen moeten nuchter en deugdzaam leven. Maar in de euforie van de nieuwe vrede verloren veel mensen even hun interesse.

De Lage Landen waren burgerlijk en bekrompen.

Het economische tij was aan hun kant: in de Verenigde Staten, een land dat ook op Europese bodem had gevochten en zich had laten gelden als wereldmacht, groeide het optimisme over de toekomst. De economie herstelde zich snel. Het Amerikaanse optimisme verspreidde zich naar Europa. Of beter gezegd, daar ontstond, samen met Amerikaanse soldaten die aan het front vochten, een geheel nieuwe populaire cultuur: film, muziek, dans en mode. Het duurde niet lang voordat Europa ermee werd overspoeld. De jongere en rijkere generatie, vooral die uit de steden, ging er volledig in op.

Nederland in de jaren 1920:

Deze inhoud is geïmporteerd van YouTube. Mogelijk vindt u dezelfde inhoud in een ander formaat, of vindt u meer informatie op hun website.

Onder de meer traditionele bevolking, vooral op het platteland, was veel minder ruimte voor nieuwigheden. "Ze hielden niet van de gekte daar", zegt onafhankelijk historicus en filmmaker Kees Wouters. Hij promoveerde in de periode 1920-1945 aan de Universiteit van Amsterdam op de strijd tegen jazz en andere lichte muziek. “Holland bleef over het algemeen een bekrompen burgerlijk land met weinig ademgaten. Maar er waren enkele openingen in de jaren 1920. De wereld van de jeugd breidde zich uit. Veranderingen begonnen in de studentenomgeving en in de hogere middenklasse. Zij waren de voorbode van een nieuw tijdperk.”

Het nieuwe entertainment kwam op een goed moment, aangezien de economische situatie in Europa ook snel verbeterde. Niet voor iedereen natuurlijk: bittere armoede heerste nog steeds. Maar de economie als geheel bloeide, deels omdat de buitenlandse concurrentie was afgenomen. Duitsland kwam verarmd uit de oorlog.

(Video) Learning with Google 2021

Het leven veranderde met nieuwe uitvindingen

Optimisme kwam ook voort uit technologische vooruitgang. De grammofoon en radio waren van steeds betere kwaliteit. Meer huishoudelijke apparaten veroverden het huis: de wasmachine, de stofzuiger, de koelkast. De luchtvaart sprong vooruit. In een drassig weiland buiten Amsterdam werd een burgerluchthaven gebouwd.

Het geloof in menselijke capaciteiten kende geen grenzen. In 1922 ontdekte Howard Carter het graf van farao Toetanchamon in Egypte. De wereld hing af van elk woord van Albert Einstein, die alom geprezen werd als een popster. In 1927 was Charles Lindbergh de eerste persoon die alleen de Atlantische Oceaan overstak. Enorme vliegtuigen onderhielden regelmatige verbindingen tussen continenten. Kranten en tijdschriften berichtten enthousiast over de wondere nieuwe wereld, in grotere oplages en betere drukkwaliteit dan ooit tevoren.

In Nederland was het vooral het populaire weekbladlevenmet verslagen (foto) uit verre landen. Zie de uitgave van 3 augustus 1929. Daarin lezen we over een Fransman die over de Atlantische Oceaan roeit, een nieuw theater in Parijs en het leven van een filmster in Hollywood. Ook zien we foto's van de eerste woningen in Den Haag (“Je krijgt ongetwijfeld een geweldige plek in de grote stad”). Ook: reclame voor hotels, afslankdiëten en ontharingsproducten.

Post-Corona: Zullen we de jaren twintig herhalen? (2)

Wees Kirn vintagevalse foto's

Charleston werd uit de club gezet.

De nieuwe tijd bood een ideale voedingsbodem voor culturele vernieuwingen. En ze kwamen in overvloedGemaakt inaVS Er was bijvoorbeeld jazz, die de pers ondubbelzinnig kwalificeerde als 'zwarte muziek' en werd gedanst als Charleston met zijn frivole bewegingen van armen, benen en heupen. De ene na de andere nachtclub en dansschool openden hun deuren. De dansavonden duurden steeds langer, vaak tot het ochtendgloren.

Op zijn zachtst gezegd kon niet iedereen er meteen aan wennen. "Dus we zijn zwart?" ze ondertiteldeAmbassadeur van Limburgin januari 1926 over een artikel over een bal in club Apollo's Lust in Eindhoven. Sommige aanwezigen waagden zich in Charleston. Ze werden tot de orde geroepen: "zwart dansen" mocht niet in de zaal. Iedereen die dat wel deed, zou worden geëlimineerd. De berisping zou applaus hebben opgeleverd van de aanwezigen.

Post-Corona: Zullen we de jaren twintig herhalen? (3)

betmanvalse foto's

(Video) CrossFit Community Town Hall

In 1922 kregen vrouwen eindelijk stemrecht.

Maar in de "Roaring Twenties", zoals het nieuwe decennium later zou gaan heten, stond er veel meer op het spel dan alleen een paar nieuwe dansen. Hollywoodfilms (sinds 1927 zelfs met geluid) met sterren als Greta Garbo, Clara Bow en Charlie Chaplin werden in de bioscoop vertoond. Het publiek hield van haar. De wat lossere seksuele moraal van de film was duidelijk een doorn in het oog van het conservatieve establishment. Censors knippen hele scènes uit films. Kranten met een religieuze achtergrond gaven aan welke films 'veilig' waren en welke niet. "Het is verschrikkelijk", schreef de katholieke krantTempo1927, "wat het beeld bederft door de schade weer te geven die het toebrengt aan het rauwe emotionele leven van zoveel mensenkinderen."

Voor niemand waren de veranderingen van de jaren twintig zo radicaal als voor vrouwen. Meer dan ooit eisten ze een nieuwe plaats in de samenleving op. In 1922 kregen vrouwen eindelijk stemrecht. Vrouwen, vooral in grote steden, werden ontmaskerd op een manier die nog nooit eerder was gezien. Ze dansten, rookten en dronken alcohol in het openbaar. Gedurende het hele evenement straalden vrouwen uit dat ze wilden breken met de traditionele verhoudingen tussen de seksen.

Post-Corona: Zullen we de jaren twintig herhalen? (4)

Wees Kirn vintagevalse foto's

(Video) Perspectives on the Pandemic | Dr. John Ioannidis Update: 4.17.20 | Episode 4

Ook aan de buitenkant was dit goed te zien. Jonge stadsmeisjes die niet religieus of arbeidersklasse waren, begonnen make-up te dragen met lippenstift, poeder en mascara. Haarmode veranderde snel. De lange lokken verdwenen, het korte kapsel werd in de mode nadat naaister Coco Chanel het zo had geknipt. En natuurlijk waren de kleren ook radicaal anders. Het korset verdween, de armen konden bloot. Voor het eerst werd een gebruinde huid in de mode. Rokken waren korter dan ooit, halslijnen dieper. Niet op het Nederlandse platteland, maar in de uitgaansgelegenheden van de stad.

vongekke jaren twintigwaren van korte duur

Maar zo abrupt als de 'turbulente' jaren twintig begonnen, eindigden ze abrupt. In 1929 stortten de aandelenmarkten in en brak een ongekende economische crisis uit. Het ongebreidelde optimisme van de jaren twintig is gezakt. Verbrijzelde dromen over de toekomst. Dameskapsels en rokken werden weer langer. Het nieuwe nummer en de film bleven hangen, maar vooral als iets om je eigen onzekere toekomst te vergeten. Je zou bijna kunnen zeggen dat de wereld zich voorbereidt op een nieuwe oorlog.

Dansmode in de jaren twintig:

Deze inhoud is geïmporteerd van YouTube. Mogelijk vindt u dezelfde inhoud in een ander formaat, of vindt u meer informatie op hun website.

Quest History Pub Quiz om mee naar huis te nemen

Hou je van geschiedenis? Dan zult u versteld staan ​​van onze special.Quest History Pub Quiz om mee naar huis te nemen. Met 80 vragen over vroeger beleef jij samen met je pubquizteam een ​​avond vol geschiedenis.

koop hier

Lees ook

Mysterieuze ziekte: mensen stierven aan de hikWaarom dragen we geen hoeden meer?Wat zou je 100 jaar geleden in een restaurant eten?
(Video) How Not To Die: The Role of Diet in Preventing, Arresting, and Reversing Our Top 15 Killers

Videos

1. How COVID-19 human challenge trials work -- and why I volunteered | Sophie Rose
(TED)
2. Op de sporen van een oude beschaving? 🗿 Wat als we ons hebben vergist in ons verleden?
(Boxoffice | Full Movies in English)
3. Mijn cholesterolgetallen, vier jaar nadat ik met het keto-dieet begon | LDL is te hoog! Wat nu?!
(A.D. Keto)
4. Yiddish Glory: The Lost Songs of World War II with Anna Shternshis and Psoy Korolenko
(University of California Television (UCTV))
5. 25 coole uitvindingen voor persoonlijk vervoer | Voertuigontwerp
(MINDS EYE DESIGN)
6. A Show of Scrutiny | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 2
(Geek & Sundry)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 10/17/2023

Views: 6776

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.